Årsmöte 16 mars kl 15.00

Alla medlemmar kallas till årsmöte i Munkedals kommunhus.

I Medlemsbrevet som finns publicerat, och som skickades ut till alla,

finns kallelse, detta publicerades också på Facebook i början av januari.