Föreningens årsmöte är inställt

Mötet inställt

Kallelse till årsmöte i Museiföreningens Munkedals Jernväg

Plats: Munkedals Folkets Hus

Tid: Lördag 21 mars 2020 kl. 16.

Med hänsyn till hälsosituationen i samhället och myndigheternas rekommendationer att undvika större samlingar har styrelsen i Museiföreningens Munkedals Jernväg beslutat att ställa in det annoserade årsmötet den 21 mars 2020.

Ny kallelse till ordinarie årsmöte för 2019 kommer att utsändas i brev till alla medlemmar samt annonseras här och på föreningens Facebook-sida. Styrelsen hoppas att årsmöte kan genomföras senast under maj månad 2020.