Föreningens ordinarie årsmöte blev inställt -ny kallelse till årsmötet finns här

Mötet 21 mars 2020 inställt

Ny plats: Munkedals Nedre

Ny mötestid söndag 16 augusti 2020 kl. 16.30

Med hänsyn till hälsositiuationen i samhället och myndigheternas rekommendationer att undvika större samlingar beslutade styrelsen i Museiföreningen Munkedals Jernväg att ställa in det annonserade ordinarie årsmötet den 21 mars 2020.

Detta är ny kallelse till ordinarie årsmöte för 2019. Årsmöteståg avgår från Åtorp kl 16.15, det är lämpligt att parkera vid Åtorp och ta tåget till Munkedals nedre. Mötet börjar 16.30. Efter årsmötet återgår tåget till Åtorp.

I museet på Munkedals nedre kommer stolar att arrangeras så att fysiskt avstånd om 2 meter mellan mötesdeltagare kan säkerställas.