9 augusti, 2020

Styrelse 2019-2020

Till ordförande har utsetts Thomas Lange och till
vice ordförande Dag Legnesjö.

Till kassör Sven-Åke Berglie, till sekreterare Anders Berglie
till ledamot Börje Löfstrand.

Till ersättare i styrelsen valdes Björn Jacobsson, Lars-Arne Staxäng
Håkan Jaldung.

Ordinarie revisorer är Anette Fahler och Christer Svensson, med
ersättare Bo Ohlsson.

Valberedning är Jöran Sandeberg, sammankallande, samt Karin Blomstrand