20 januari, 2022

Styrelse 2021-2022 (efter årsmöte 4/9 2021)

Ordförande är Thomas Lange
Vice ordförande, tillika kassör, är Sven-Åke Berglie

Sekreterare är Anders Berglie
Ledamöter är Karin Blomstrand och Börje Löfstrand.

Ersättare i styrelsen är Lars-Arne Staxäng, Carina Thorstensson och Pelle Johansson.

Ordinarie revisorer är Anette Fahler och Christer Svensson
Revisorsersättare är Bo Olsson.

Valberedning är Dag Legnesjö, sammankallande, samt Jöran Sandeberg och Sven-Arne Thorstensson.