Kontakt

Postadress, besöksadress

Museiföreningen Munkedals Jernväg (MfMJ)
Östra Åtorpsvägen 18
455 31 Munkedal
Organisationsnummer 854600-5318

E-post

Föreningen: info@munkedalsjernvag.com
Medlemsregister: medlem@munkedalsjernvag.com
Ordförande: ordf@munkedalsjernvag.com
Banchefen: banchefen@munkedalsjernvag.com
Maskinchefen: maskinchefen@munkedalsjernvag.com