Beviljade projektmedel från Gustav VI Adolfs fond för kultur

Kungen har nu meddelat att han beviljat 20 000 kr ur Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur till ”den lille jernvägen”.

Museiföreningen har tillsammans med Munkedals hembygdsförening fått överta Munkedals pappersbruks arkiv av nuvarande ägare, Arctic Paper. Detta innefattar material för åren 1871- ca 1960-talet. En arbetsgrupp ordnar materialet för att kunna tillgängliggöra detta, bland annat ett unikt järnvägsarkiv.

MfMJ disponerar den enda bevarade byggnaden från järnvägens smalspårsepok, Munkedals nedre. Förutom att fungera som station på museijärnvägen har MfMJ iordningställt lokalen som ett blivande museum för att kunna visa bygdens, brukets och järnvägens historia. En bifogad bild visar stationsbyggnaden strax nedanför Munkedals station på Bohusbanan.
Munkedals nedre uppfördes av Munkedals bruk år 1895.

Denna projektansökan syftar till att göra det möjligt att tillgängliggöra nytt material för medlemmar, bygdens invånare och externa besökare. Munkedals Nedre har en entréhall som lämpar sig utmärkt för vepor och skärmar med sådant som tidigare inte har kunnat visas. Projektet avser att ta fram vepor och skärmar samt en större tavla, som skall visa hela den unika banprofilen från Munkedals bruk till Munkedals hamn. Genom det nya materialet kommer besökare och resenärer på
”den lille järnvägen” att få en helt annan inblick i dess betydelse för Munkedalsbygden. Som bonus från projektet tillkommer fakta och illustrationer som kommer att kunna samlas i en trycksak för publicering även på tyska och engelska,

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Tomtetågssuccé!

Ett stort tack till alla som kom och åkte vårt Tomtetåg! Trots en del problem med bokningsbekräftelser, så fungerade allt i det närmaste perfekt. Ljuslingor,
eldkorgar och marschaller skapade julkänsla, glöggen var varm, pepparkakorna
hembakade, och det mesta tog slut!

Se bilder på vår Facebook

https://www.facebook.com/Munkedals-Jernväg-199603906755119/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Så här kan man uppleva en sommarkörningsdag!

Munkedals Jernväg bjuder på ”Perrongteater”

”Perrongteater” – detta ord hade jag inte stött på tidigare, men sommaren 2017 gavs perrongteater på Åtorps station vid Munkedals Jernväg.
Ordet är lätt att begripa och betyder just vad man skulle vänta, nämligen friluftsteater på perrongen invid tåget.

Skickliga skådespelare
Tre teaterelever dramatiserade delar av järnvägens historia. De hade satt sig in i järnvägens historia och hade en dramatiseringsförmåga långt över det vanliga.
På några få minuter hann de med att dramatisera industrialismens genombrott, landsvägslokomotivet, som föregick järnvägen, rallarnas liv och leverne samt kyrkans ibland avvisande inställning till järnvägarna.
Enligt en utbredd uppfattning var järnvägar synd på grund av det rörliga livet och allt som detta medförde. Alla tre ungdomarna hjälptes åt att dramatisera landsvägslokomotivets framfart, mycket uttrycksfullt, skickligt och roligt. Rallarna uppvaktade ortens vackra flickor och kunde inte undvika att slåss om flickorna. I detta sammanhang fick vi en beskrivning av ”rallarsvingen”.

På perrongerna har mycket hänt
Avslutningsvis gjorde prästen och prästdottern sitt högtidliga och värdiga inträde. Den tredje skådespelaren böjde sig då framåt och blev en läspulpet. Detta hade möjligen också en symbolisk innebörd. Dramatiseringen genomfördes raskt, med stor säkerhet, skickligt och uppfinningsrikt. De tre teatereleverna hade tidigare dramatiserat delar av Trollhättans historia i Nohabs smedja.
Uppslaget att spela perrongteater är utmärkt. Väldigt mycket har utspelat sig på stationernas perronger: avsked, möten och överläggningar. Förr brukade kungligheterna tas emot på järnvägsstationerna av stora mottagningskommittéer. Jag kan inte låta bli att berätta en historia, som jag har fått höra av Bengt-Åke Berggren, själv polis.

Kunglig scout möter annan scout
Prins Gustaf Adolf, far till Carl XVI Gustaf, kom med tåg till Göteborgs Central och mottogs på perrongen av landshövdingen och andra högre befattningshavare. För ordningens skull var en polis med för bevakning. Prinsen själv hade många uppdrag inom scoutrörelsen. När han fick se polisen, sade han: ”Vad roligt, att ni ville komma och möta mig. Då kan vi diskutera nästa scoutmöte.”
Även polisen hade uppdrag inom scoutrörelsen. Mottagningskommitténs höga befattningshavare lär ha blivit snopna, när de fann, att polisen blev mest uppmärksammad av prinsen.

Statshemlighet röjd på perrongen
Folk samlades på perrongerna inte bara för att välkomna gäster utan även för att vinka av resenärer, som de kände, när dessa skulle resa iväg. År 1881 var kronprins Gustaf (sedermera Gustaf V) giftasvuxen. (Han var född 1858.) Därför började man fundera över, om han kanske kunde ha fler ärenden i Tyskland, när han skulle fara till Berlin på den tyske tronföljarens bröllop.
Konung Oscar följde sin son till järnvägsstationen och hade givetvis många i sitt följe. ”Man och man emellan viskades det också att när kungen följt sin son till järnvägsstationen skulle han ha sagt så att det hördes av de närmast kringstående:
’Följ din egen böjelse – jag vill på intet sätt påverka ditt beslut.’” (Waldemar Swahn, Gustaf V: Landsfadern och människan 1858 – 1938, Sthlm 1938, s. 63.) Därmed var den statshemligheten (eller åtminstone familjehemligheten) röjd på perrongen. Kronprinsen for till Tyskland för att söka efter en lämplig maka.

Många ämnen för perrongteatern
Perrongteatern har många ämnen, som ligger nära till hands. Järnvägsinvigningar var mycket stora tillställningar. De brukade förrättas av Hans Majestät Konung Oscar II. Ingen har invigt så många järnvägar som han. Vill man ha en stor föreställning, passar en järnvägsinvigning med Oscar II mycket bra. (Jag menar givetvis någon skådespelare, som spelar kungen.)
Utdelning av ved och kol under världskrigens ransoneringar kunde också vara tacksamma ämnen liksom lastning och lossning av godsvagnar. Posthantering och utväxling av postsäckar skulle på samma sätt kunna dramatiseras. Perrongteatern har äkta kulisser: lok och vagnar. Bättre än så kan det inte bli.

Nytt ord och ny verksamhet
Ordet perrongteater saknas i Svenska Akademiens Ordbok. Jag frågade en av skådespelarna, om de hade lånat ordet från annat håll, eller om de hade myntat det själva. Hon kunde inte erinra sig, att de hade hört ordet i andra sammanhang.
Munkedals Jernväg och de tre skådespelarna har av allt att döma gett oss ett nytt ord och en ny verksamhet, nämligen perrongteater. Kanske har dock en viss teaterverksamhet även tidigare skett vid museibanorna, men mycket talar för att ordet perrongteater är nytt. När jag sökte på nätet, fann jag enbart perrongteatern i Munkedal.

Järnvägar och synd
Järnvägar betraktades av många som synd. Prosten i Solberga, Henrik Florus Ringius, höll på sin tid en järnvägspredikan, som trycktes. (Henrik Florus Ringius, Med järnvägen inbryter en ny tid: Predikan i Solberga pastorats kyrkor sommaren 1907, Gbg 1907.)
Han visar sig vara så vidsynt, att han ser både fördelar och nackdelar med järnvägarna och allt vad de förde med sig. Denna predikan borde ges ut i faksimil och läggas ut på nätet. Den är ett viktigt vittnesbörd om hur bohusläningarna såg på sina järnvägar.

Ångloket måste repareras
Andra museijärnvägar har all anledning att ta efter Munkedals Jernväg och själva anordna perrongteater. En av anledningarna till att jag återigen dök upp i Munkedal var, att jag redan på förhand begrep, att denna teater var både sevärd och värd att skriva om. Huvudanledningen till mitt besök var dock själva järnvägen. Banan är ovanligt omväxlande med många sevärdheter.
Här har vi den lilla järnvägen med de stora sevärdheterna. För närvarande arbetar man hårt med att få ihop pengar till ånglokets ångpanna. Man behöver ungefär 700 000.
Årligen får man in drygt 200 000 kronor i biljettintäkter. Reparationskostnaden är alltså en väldig summa. Alla har möjlighet att vara med och lämna ett bidrag.
Gustaf B. Thordéns stiftelse har gett ett stort bidrag (170 000). Thordéns far tjänstgjorde som hamnchef nere vid Munkedals hamn vid Gullmaren. I sin ungdom fiskade Thordén i fjorden. Sedan tog han tåget och åkte Munkedals Jernväg upp till Munkedal, där han sålde fisken på torget. Fadern var noga med att även han skulle betala biljetten. Detta fick jag veta i Jernvägskafét. Thordéns släkthistoria är på många sätt förknippad med järnvägen. De flesta som åker med järnvägen gör det som jag för nöjes skull, men ibland händer det, att folk, som bor nere i hamnen, tar järnvägen ner till sina hem. Nyttotrafiken är kvar.

Lars Gahrn

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

TACK FÖR I SOMMAR!

Nu har sista tåget gått för denna säsongen! Vi har haft en bra tågsommar, med perfekt tågåkarväder! Tack till alla fantastiska passagerare i alla åldrar och många nationaliteter, som valt att besöka oss. Många aha-upplevelser, mycket skratt och spralliga barn.

Nästa gång kör vi TOMTETÅG, lördag och söndag första helgen i Advent.

Håll koll på vår Facebook samt på hemsidan i början av november, för mer information!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bara fyra dagar kvar av sommarkörningen!

Denna veckan kör vi som vanligt 3 och 6 augusti. Båda dagarna
med perrongteater kl 12.15 samt 14.15.

Dessutom har vi extra verksamhet på söndag den 6 augusti med besök av
Grålleklubben;

http://fergusonbohuslan.weebly.com/aktiviteter.html

samt MC veteranerna och ev ett antal amerikanska bilar.

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Premiär på Perrongteater, nästa spelmöjlighet på söndag 23 juli samt 3 och 6 augusti

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nu kör vi TEATERTÅG!

Torsdag och söndag 20 och 23 juli samt torsdag och söndag 3 och 6 augusti. Perrongteater mellan avgångarna, ca 12.15 samt ca 14.15. Ungdomar från Munkedal spelar upp korta scener från Jernvägens historia i ett samarbete med Innovatum. Kostar inget extra utan ingår i den totala upplevelsen. VÄLKOMNA!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny hemsida på gång!

Vi håller på att uppdatera vår hemsida! Den gamla hemsidan ligger kvar, och du kan hitta
alla bilder, stadgar, historik med mera på följande länk

http://munkedalsjernvag.com/kontakt.htm

Du hittar oss också på Facebook

http://facebook.com/Munkedals-Jernväg-199603906755119/

 

 

 

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar