Sommarverksamhet och Perrongteater

I sommar kommer vi att visa Perrongteater igen. Munkedals Jernväg har i ett samarbete med Munkedals kommun, FyrBoDals kommunförbund, Innovatum, Arctic Paper samt Luzer kunnat få möjlighet att finansiera verksamheten, ett ömsesidigt utbyte för ungdomar att kunna få ett sommarjobb med lön. I år har vi även kopplat på Munkedals slöjdförening i samarbetet med historisk teater.