Årsmötet 27 mars 2021 ställs in!

Styrelsen i Museiföreningen Munkadals Jernväg har beslutat att ställa in det årsmöte som har kallats till den 27 mars.

Visserligen skulle mötet ha hållits digitalt med hänsyn till rådande pandemi och dess restriktioner om allmänna sammankomster. Invändningar har dock förts fram om att alla medlemmar inte har möjlighet att delta i digitala möten och att det därför är olyckligt för föreningsdemokratin.

Styrelsen avser därför att kalla till ett senarelagt årsmöte, tidigast i juni om restriktionerna tillåter, annars i september. Detta årsmöte planeras att bli geomfört fysiskt på lämplig plats i Munkedal, men också göras tillgängligt digitalt för de medlemmar som bor långt bort.

Innan beslutet ovan har styrelsen samrått med föreningens revisor.