Årsmötet 27 mars 2021 inställt! Ny tid 4 september 2021 kl 15.

Styrelsen i Museiföreningen Munkadals Jernväg beslutade att ställa in det årsmöte för 2020 som var kallat till den 27 mars 2021. Orsaken var rådande restriktioner för sammankonster.

Styrelsen kallar i stället till ett årsmöte lördagen den 4 september 2021 kl 15 vid hembygdsgården Kaserna.

Mer information och årsmöteshandlingar kommer i början av augusti.