Årsmötet hålls 4 september 2021 kl 15.

Styrelsen kallar till 0rdinarie årsmöte för 2020 lördagen den 4 september 2021 kl 15 vid hembygdsgården Kaserna. Platsen ger möjlighet att delta fysiskt men med gott avstånd mellan deltagarna.

Mer information och årsmöteshandlingar kommer i medlemsbrev innan årsmötet.