Gott Nytt Munkedalsår önskar Den lille jernvägen/

Åtorp station i advent. Foto: Eva-Britt Hallin

Museiföreningen Munkedals Jernväg önskar alla sina medlemmar och alla besökare ett riktigt Gott Nytt År.

Under vintern och våren arbetar vi med att förbättra banan, renovera ångloket Munkedal, förnya utställningarna i museet och mycket annat.

Nästa gemensamma aktivitet blir årsmötet 26 mars 2022. Kallelse finns här:

/https://www.munkedalsjernvag.com/2021/12/31/kallelse-till-mfmj-arsmote-2022/