Kallelse till årsmöte 2022 i MfMJ:

Lördag 26 mars kl 13 i Munkedals Herrgård

Styrelsen kallar till 0rdinarie årsmöte för 2021 lördagen den 26 mars 2022 kl 13 i Munkedals Herrgård.
Obs! Mötet inleds redan kl 12 med lunchfika och räksmörgås (endast för medlemmar –. anmäl om du vill delta i detta /utan kostnad/ till ordf@munkedalsjernvag.com.

Mer information och årsmöteshandlingar kommer i medlemsbrev innan årsmötet.