Kallelse till årsmöte 2023 i MfMJ:

Lördag 25 mars kl 15 i Munkedals Nedre

Styrelsen kallar till 0rdinarie årsmöte för 2022 lördagen den 25 mars 2023 kl 15 i Munkedals Nedre station.

Till årsmötet krävs ingen föranmälan men upprop och kontroll av giltigt medlemskap kommer att ske på plats.


Efter mötet bjuds kaffe och våfflor samt kommer representant för museet att berätta om projektet att bygga en modell av hela banan ”Från Bruket till Hamnen”.

Vill du kandidera till styrelsen eller delta i verksamheten? Tala med valberedningen, Dag Legnesjö, 070-864 82 16 eller Sven Arne Torstensson, 070-337 33 67

Mer information och årsmöteshandlingar sänds ut i medlemsbrev via post i början av mars.