1 april, 2023

Nya avdelningschefer utsedda

Styrelsen har den 25 februari utsett fyra avdelningschefer i föreningen och järnvägsförvatmingen.

Dessa är:

Chef järnvägsförvaltningen – Börje Löfstrand (tillika Byggnadschef)

Chef Maskinavdelningen – Niklas Jörby (ansvarig för lok och vagnar, efterträder Thorbjörn Blomqvist))

Trafikchef – Karin Blomstrand (efterträder Dag Legnesjö)

Museichef – Dag Legnesjö (tidigare tillförordnad)