Nyheter Föreningen Medlemskap Lok & vagnar Beställning  Arrangemang Historik  
  Sponsorer Organisation Kontakt Byggnader Hitta till oss Tidtabell Länkar  
 
Byggnader
Stationshuset »ÅTORP«
Huset byggdes nytt 1985 men har med åren byggts om och fått riktig "gammaldags" stil! Väntsalen inreddes med material från bl.a. Lyse station. Byggnaden omfattar Biljettexpedition, väntsal och personalrum.

    


Stationshuset »Varp«
Stationshuset, som byggdes 1905, kom i föreningens ägo 1993 och flyttades samma år från sin ursprungliga plats utefter järnvägen mellan Munkedal och Strömstad till sin nuvarande plats.

Personalhuset »Saltkällan«
Denna byggnad är en ombyggd arbetsbod som tjänar som personalutrymme på arbets- och trafikdagar. Den byggdes om under 2014.

Namnet Saltkällan har den fått för att visa upp skylten som kommer från just Saltkällans hållplats längs med Bohusbanan.


Lokstall
Uppbyggt under 90-talet med hjälp av medlemmar och säsongsanställd personal. Här förvaras vagnar och lok. Beläget vid Åtorp.
lokstall.jpg (31699 bytes)

Magasinet/station Munkedals nedre
Beläget strax nedanför Munkedals central. Byggt 1895 och den enda kvarvarande byggnad tillhörande järnvägen.
Vi håller på att bygga upp miljön runt denna gamla station, men vissa saker måsta anpassas efter dagens förutsättningar. 

Nu har byggnaden fått några nya fönster av det slaget som inte behöver putsas.

 Sidan är uppdaterad 2016-02-06


Har du synpunkter eller frågor om verksamheten eller hemsidan så är du välkommen att sända ett e-mail.
Webbmaster: Patrick Grotenius