Nyheter Föreningen Medlemskap Lok & vagnar Beställning  Arrangemang Historik  
  Sponsorer Organisation Kontakt Byggnader Hitta till oss Tidtabell Länkar  
 
Lok & vagnar

På denna sida visas fordon som finns och har funnits på Munkedals Jernväg under smalspårstiden och tiden från och med 1985 då banan blev museijärnväg.
Förteckningen gör inte anspråk på att vara helt komplett.


Lok nr I
Tillverkat 1894 vid Motala verkstad, vid Munkedals nedre. På loket står okänd förare, eldare Karl Niklasson (Eldare-Kalle) och bromsaren Karl Sahlin.

Det första ånglok levererades från Motala verkstad den 2 april 1895, alltså i god tid före den första officiella resan med helt tåg den 12:e augusti. Det fick tjänstgöra som »entreprenadlok« under sista delen av banbyggnationen.

Skrotades i Munkedal 1955–1956.


Lok nr II
Tillverkat 1904 vid Motala verkstad. Här står det vid Munkedals övre. I loket står eldaren Sven Gustavsson (Fise-Sven) och på marken finns lokföraren Einar Dahlqvist och bromsaren Karl Sahlin.

Det köptes från samma tillverkare, Motala verkstad 1904 och var av samma modell som det första loket.

Skrotades i Munkedal 1955–1956.


Lok nr 3 »Tysken«
Tillverkat för tjänst under första världskriget av A Borsig, Berlin. Leveransbild från Nydqvist & Holm, Trollhättan.

Loket köptes 1925 från Nydqvist & Holm (Nohab) i Trollhättan. Det var ett så kallat »Brigadlok« av fabrikat Borsig, Berlin, avsett för tjänst vid fronten under första världskriget. Nohab hade agentur på sådana lok efter kriget och sålde många sådana till svenska industribanor.

Avställdes 1940 och såldes till Bungenäs kalkbrott på Gotland.


Lok nr 4
Tillverkat 1936 vid Sala maskinfabrik. Här under växling i Munkedals hamn. På loket står Ture Johansson.

Dieselloket köptes för att klara växling i hamnen. Det köptes från Sala maskinfabrik och levererades till Munkedal den 20 augusti 1936. Efter smalspårsepokens upphörande, oktober 1954, flyttades loket till bruket där det tjänstgjorde inom sågverket och bottenspikarverkstaden till 1965.

(Salaloket) skänktes av bruket till Östra Södermanlands järnväg (ÖSLJ) 1965. Där är det renoverat och lystrar till namnet MUNKEN.


Lok nr 5
Tillverkat 1914 av Orenstein & Koppel, Berlin vid Munkedals övre station.

Loket köptes 1940 för att ersätta lok nr 3 »Tysken«  som blivit avställt. Det var tillverkat av Orestein & Koppel, Berlin och var järnvägens största lok då det vägde 16 ton jämfört med de andra som vägde 12 och 13 ton.

Skrotades i Munkedal 1955–1956.


Lok nr 6
Tillverkat 1891 vid Munktells mekaniska verkstad, Eskilstuna, avställt här i skrotgården på bruket.

Loket köptes från Kosta glasbruk 1948. Det var det äldsta loket på järnvägen. Köpet blev akut då bruket måste ha ökad kapacitet i oljetågen mellan hamnen och Munkedals nedre.

(Lesseboloket) är det enda s.k. Malletlok med 600 mm:s spårvidd. Det skänktes till Jänvägsmuseum i Gävle och är sedan några år deponerat till ÖSlJ (Östra Södermanlands Järnväg) i Mariefred där det går i sparsam museitågstrafik.


Lok nr 7 »Munkedal«
Tillverkat 1949 i Polen av lokfabriken i Chrzanow.
Vikt ca 13 ton. Längd 4 m. Bredd 1,6 m.
Mer information om loket här ». Det pågår för närvarande en större revision av loket. Därför är det inte i trafik.
 


Lok nr 8 »Simplex«
Tillverkat 1954 av MotorRail & Co Ltd, Bedford, England. Vikt ca 9 ton. Motor Dorman 3DL, 3 cyl diesel Loken tillverkades mellan 1948 och 1966.

Loket köptes från Delary - Strömsnäs Järnväg (DSJ) till Ohs Bruks Järnväg i Småland 1973 (loket hade då spårvidden 643 mm) hjulringarna byttes för att passa OBJ nämligen 600 mm.


På DSJ användes två stycken Simplexlok till växlingstjänst. Inköpt från Ohs Bruks Järnväg i Småland 1984 till MJ.
Loket används i arbetståg men går även som reservlok i passagerartågen.

Lokets motor, koppling och delar av växellådan har renoverats under några års tid.  Loket är driftklart och används både i passagerartåg och arbetståg.


Före renovering och ommålning.

Efter renovering och ommålning.

Lok nr 9 »Jenbach«
Byggt 1965, Nr 354-462, JW 20, Motornr 9850, vikt 3,8 ton.
Inköpt från Trollhättans kommun. Detta lok är ett sk. långtidsprojekt som genomgår en ordentlig renovering. Kopplingen är renoverad. Nu pågår montering och slutjustering av loket.


Lok nr 10 »Åsbrink«

Tillverkat av Åsbrink & Co, Malmö, 4 cyl diesel Scania-Vabis
Tillv. år 1952 nr 1823. Loket är försett med direktverkande tryckluftsbroms. 

Loket antas ursprungligen ha använts vid Trängslets kraftverksbygge i Dalarna. Det såldes 1964 till AB Mälardalens Tegelbruk, Lina Tegelbruk i Södertälje och sedan vidare till Håverud-Åsensbruk 1970. Loket såldes 1976 till museibanan Sollentuna Enskilda Järnväg.  Därifrån vidare till Munkedals Jernväg.

Lok nr 11 »Degernes«
Motor 4-cyl diesel, Mercedez-Benz.
Loket är dieselhydrauliskt (och för tillfället utan mekanisk broms).

Loket inköptes begagnat från en torvmossebana i Östfold, Norge, av Degernes Torvströfabrik i Östfold för att användas på fabrikens torvmossebana.
Loket skänktes av Degernes Torvströfabrik
och anlände till Munkedals Jernväg 2004, 15 november, kl. 07:00.


Loket är inte i drift.


Lok nr 12
Brigadlok byggt 1916 av Henschel, tillverkningsnummer 14255, HF 1007
Loket är inköpt från Lommedalsbanan.

Loket skall renoveras genom MfMJ:s försorg. Följ projektet här ».

Fler bilder på loket finns på en tysk privat hemsida »


Dieselloket »Bison«
Byggt 1971 av VEB Lokomotivbau Karl Marx. Det är av typen V10C, tillverkningsnummer 250505.

Loket är ett lån från Lommedalsbanan i Norge. Loket har renoverats och utgör huvuddragkraft i persontåget fr o m sommaren 2010.


MJ 21, passagerarvagn
Beskrivning av vagnen är ett foto av texten som finns på skylten i vagnen.
Beskrivningen »

Bild på vagnen när den gick i trafik på Munkedals Jernväg »

Vagnen är ett tillfälligt lån från Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred som äger vagnen idag.

Vagnen kommer att finnas med i de flesta resandetåg på Munkedals Jernväg fr o m
4 augusti 2013.


MJ 51, passagerarvagn
Beskrivning av vagnen är ett foto av texten som finns på skylten i vagnen.

Vagnens historia kan du läsa här »

 

Vagnen trafikerar nu Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred som också äger vagnen idag.


MJ 52, passagerarvagn
Beskrivning av vagnen är ett foto av texten som finns på skylten i vagnen.

Vagnens historia kan du läsa här »

 

Vagnen trafikerar nu Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred som också äger vagnen idag.

 


MJ 58, tankvagn/spritvagn
 

 

 

Vagnen trafikerar nu Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred som också äger vagnen idag.


MJ 60 och 61, passagerarvagnar
2 st öppna sommarvagnar med plats för ca 30 personer per vagn.
 

Vagnarna byggdes på gamla chassier 1984-1985 av föreningens medlemmar.


MJ 62, person och godsvagn
En öppen godsvagn som kan utnyttjas som extra resurs om många resande anländer.

Nu har vagnen även blivit försett med tak.

MJ 63 och 64, godsvagn
Föreningen har även två flakvagnar varav den ena används ibland som tankvagn.

Minst en av vagnarna skall renoveras till det utseende den hade när en gick på Delary - Strömsnäs Järnväg.

Samtidigt med dieselloket "Degernes" anlände även fyra stycken torvmossevagnar från samma ställe. En av dessa har speciella och ganska ovanliga hjul. De är nämligen dubbelflänsade (inte med på bild). 

 

Föreningens vagnchassier (MJ60-64) kommer via Ohs Bruks Järnväg från
Delary - Strömsnäs Järnväg där de hade spårvidden 643 mm.

 Sidan är uppdaterad 2013-07-29


Har du synpunkter eller frågor om verksamheten eller hemsidan så är du välkommen att sända ett e-mail.
Webbmaster: Patrick Grotenius