Vi är på banan utan bana!

Tre helger träffas vi på Åtorp och nedre för att arbeta tillsammans,
muséet är öppet och vi säljer Jernvägsvåffla med kaffe. Kan hända att
det finns lite glasspinnar också!

Välkomna 6 och 7 juli, 3 och 4 augusti samt 31 augusti och 1 september.

Samtliga tillfällen kl 10-14

Om du vill hjälpa till finns det ogräs att rensa, väggar att skrapa från färg, sly att
röja utmed banan, städa i nya boden, städa på nedre, underhåll av passagerar-
vagnar med mera.

Välkomna att träffas och trivas, och eventuellt jobba lite!
Frågor och funderingar maila gärna till info@munkedalsjernvag.com