Ingen sommartrafik på Mf Munkedals Jernväg.

Under april har Transportstyrelsen genomfört en revision av persontrafiken, som bedrivs av Museiföreningen Munkedals Jernväg.

Det visade sig då att föreningen i nuläget inte till fullo uppfyller den komplexa och omfattande dokumentation som krävs. En dokumentation som i princip är lika omfattande som för SJ AB.

Styrelsen beslutade därför på sitt styrelsemöte den 13 april att själva återkalla sitt tillstånd, för att visa att man tar ansvar för sin verksamhet och för att få tid att vidta nödvändiga förbättringar av dokumentation och rutiner.

Detta innebär att inga passagerartåg kommer att rulla i sommar, men att all övrig verksamhet, som underhåll av bana, lok och fastigheter, kommer att fortsätta.

Vi vill gärna hålla museet öppet i sommar, men vi återkommer till hur och när.

Styrelsen har också omgående inlett ett omfattande arbete för att korrigera de brister i dokumentation och rutiner med målet att ta fram ett nytt tillstånd, så att Tomtetågen kan rulla som vanligt i december.

För styrelsen
Karin Blomstrand
ordförande