20 juli, 2024

Medlemskap

Vi förstår att Du har samma intresse som alla vi andra, som redan är medlemmar och hoppas att Du vill stödja vår verksamhet genom att bli medlem. Att vara medlem innebär att Du antingen kan vara passiv medlem och stödja oss eller att Du aktivt kan arbeta tillsammans med oss. Naturligtvis hoppas vi att Du vill vara med aktivt! Det innebär att du deltar i trafiken under sommarmånaderna och/eller med andra aktiviteter även övriga delar av året.

Till banunderhåll behövs medlemmar som kan hantera spade, spett och annat som kan tänkas utefter en bana som går genom ett naturskönt område. Till vår maskinavdelning (lok och vagnar) medlemmar som kan hantera svets, skiftnyckel och skruvmejsel. Våra byggnader behöver underhåll och reparation. Hammare och målarpensel gäller. Och mycket annat som inte har med järnväg att göra, men ändå måste göras.

Var inte orolig om du inte kan allt, vi lär Dig!
Du behöver inte vara någon expert för att vara med!
För att få delta i trafiken krävs utbildning, bl a i säkerhetstjänst. Denna får Du i föreningens egen regi. Trafikarbetet sker under sommarmånaderna, övrigt ofta i form av aktivitetslördagar, som Du på olika sätt blir informerad om. Skicka iväg ett mail till någon av oss så kan du få besked om när vi har aktiviteter.

Medlem blir du enklast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Bankgiro. Möjlighet finns också att göra detta i biljettexpeditionen under våra trafikdagar.

Bankgiro: 845-1312
Viktigt att du anger avsändare!
Medlemskortet gäller för fria resor under sommaren på banan, men det finns vissa begränsningar. Fri resa får endast ske med tåg som kör efter tidtabell och som medför betalande passagerare. Det gäller alltså inte på tåg som kör en beställningsresa.

Medlemskap 2023
Enskilt medlemskap 200 Kr
Familjemedlemskap 300 Kr
Ungdomsmedlemskap (enskild ungdom upp t.o.m. 25 års ålder) 50 kr

Medlem som särskilt vill stödja föreningen kan teckna ständigt medlemskap.
Sådant medlemskap kostar som enskilt ständigt medlemskap 4.500 kr, och som familjemedlemskap 6 000 kr.

Har du några frågor skriv eller ring till föreningen. Du kan naturligtvis även fråga någon av tjänstgörande personal under trafikdagarna.

Kontaktuppgifter
Om det är aktuellt med familjemedlemskap är det viktigt att du anger samtliga familjemedlemmar som skall ingå i familjemedlemskapet. Familjemedlemskapet gäller för familjemedlemmar som bor på samma adress i två på varandra följande generationer (dvs inte mor- eller farföräldrar med barnbarn).

Följande uppgifter vill vi ha från dig:
Namn (samtliga personer som skall ingå i medlemskapet)
Gatuadress
Postadress
Telefonnummer
E-postadress (vi försöker så långt det är möjligt att informera medlemmarna via e-post)
Enklast sänder du oss ovanstående uppgifter till vår e-postadress: medlem@munkedalsjernvag.com
Du kan naturligtvis även betala in medlemsavgiften direkt till vårt
bankgirokonto 845-1312. Glöm inte att ange de uppgifter vi behöver enligt ovan!

För betalningar från annat land:
Vår bank är Swedbank

Vårt namn i banken är Museiföreningen Munkedals Jernväg

IBAN är SE22 8000 0836 8334 4063 0477

Bankens BIC är SWEDSESS

Tack för ditt intresse för medlemskap!
Välkommen!