26 maj, 2024

Lok & Vagnar

Under uppbyggnad
Här kommer att visas rullande materiel som finns och har funnits på Munkedals Jernväg, både i historisk tid och under tiden från och med år 1985, då banan blev ideellt driven museijärnväg.
Förteckningen gör inte anspråk på att vara helt komplett.