20 juli, 2024

Vagnar vid museijärnvägen

MJ 21, passagerarvagn

7 m lång, vikt 3,6 ton, plats för 26 sittande passagerare. Býggd 1894.

Vagnen ingick ursprungligen i en serie om 19 godsvagnar som byggdes av Vabis i Södertälje för dåvarande Munkedals Järnväg.

Den användes åren 1898–1935 sommartid för persontrafik för att öka kapaciteten vid järnvägen, då det i övrigt endast fanns en regelrätt personvagn att tillgå.

År 1965 skänktes vagnen av Munkedals bruk till Museiföreningens Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ. Det nuvarande sommarvagnsutförandet her rekonstruerats vid ÖSlJ efter tillgängliga fotografier, befintliga hål i konstruktionen etc.

Eftersom vagnen har begränsad användning vid ÖSlJ, som äger vagnen, har den sedan 2013 lånats ut till Munkedals Jernväg för användning på dess usprungliga hemmabana.

MJ 21

MJ 60 och 61, passagerarvagnar

2 st öppna sommarvagnar med plats för ca 30 personer per vagn.

Vagnarna byggdes på gamla chassier (från Delary – Strömsnäs Järnväg) åren 1984-1985 av föreningens medlemmar.

MJ 60 och 61

MJ 62, person och godsvagn

En öppen godsvagn med säten ombord och som används som passagerarvagn för resande med rullstol, barnvagn och andra särskilda behov.
MJ 62, här utan tak.