23 juni, 2024

Lok, på bruksbanans tid

Lok nr I
Tillverkat 1894 vid Motala verkstad. På bilden vid Munkedals nedre står okänd förare, eldare Karl Niklasson (Eldare-Kalle) och bromsaren Karl Sahlin.

Det första ångloket levererades från Motala verkstad den 2 april 1895, alltså i god tid innan den första officiella resan med helt tåg den 12:e augusti. Det fick tjänstgöra som »entreprenadlok« under sista delen av banbyggnationen.

Loket skrotades i Munkedal åren 1955–1956.

________________________________________________________________

Lok nr II
Tillverkat 1904 vid Motala verkstad. På bilden står det vid Munkedals övre. I loket står eldaren Sven Gustavsson (Fise-Sven) och på marken finns lokföraren Einar Dahlqvist och bromsaren Karl Sahlin.

Det köptes från samma tillverkare, Motala verkstad 1904 och var av samma utförande som det första loket.

Loket skrotades i Munkedal åren 1955–1956.

________________________________________________________________

Lok nr 3 »Tysken« 
Tillverkat för tjänst under första världskriget av A Borsig, Berlin. Leveransbild från Nydqvist & Holm, Trollhättan.

Loket köptes år 1925 från Nydqvist & Holm (Nohab) i Trollhättan. Det var ett så kallat “brigadlok” av fabrikat Borsig, Berlin, avsett för tjänst vid fronten under första världskriget. Nohab hade agentur på sådana lok efter kriget och sålde många sådana till svenska industribanor.

Loket avställdes år 1940 och såldes senare till Bungenäs kalkbrott på Gotland.

____________________________________________________________________

Lok nr 4
Tillverkat 1936 vid Sala maskinfabrik. Här under växling i Munkedals hamn. På loket står Ture Johansson.

Dieselloket köptes för att klara växling i hamnen. Det köptes från Sala maskinfabrik och levererades till Munkedal den 20 augusti 1936. Efter smalspårsepokens upphörande, oktober 1954, flyttades loket till bruket där det tjänstgjorde inom sågverket och bottenspikarverkstaden till 1965.

(Salaloket) skänktes av bruket till Östra Södermanlands järnväg (ÖSLJ) år 1965. Där är det renoverat och lystrar till namnet MUNKEN.

_________________________________________________________________________

Lok nr 5
Tillverkat år 1914 av Orenstein & Koppel, Berlin. Foto vid Munkedals övre station.

Loket köptes 1940 för att ersätta lok nr 3 “Tysken”,  som blivit avställt. Det var tillverkat av Orenstein & Koppel, Berlin och var järnvägens största lok då det vägde 16 ton jämfört med de andra som vägde 12 och 13 ton.

Loket skrotades i Munkedal åren 1955–1956.

__________________________________________________________________

Lok nr 6

Detta tillverkades år 1891 vid Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna. På bilden syns det avställt i “skrotgården” på bruket.Loket med dåvarande namn “Lessebo” köptes från Kosta glasbruk år 1948. Det var det äldsta loket på järnvägen. Köpet blev akut då bruket måste ha ökad kapacitet i oljetågen mellan hamnen och Munkedals nedre.

(Lesseboloket) är det enda s.k. Malletlok med 600 mm:s spårvidd. Det skänktes till Jänvägsmuseum i Gävle och är numera deponerat till ÖSlJ (Östra Södermanlands Järnväg) i Mariefred där det går i sparsam museitågstrafik.

________________________________________________________________

Normalspårigt V3 (Esslingen)

Omlastningen från smalspåret till vagnar på Bohusbanans normalspår sysselsatte 10-15 personer och för att reducera arbetskrafdtskostnaderna beslutade bruket att bygga om sin bana till normalspår.

1952 inleddes byggnadsarbetena och dessa avslutades 1955 och därmed var ångtågsepoken över. Godstrafiken sköttes fr o m detta med ett nytt diesellok av fabrikat Esslingen (typ V3).

Munkedals AB, normalspårigt diesellok nr 1, litt. V3.