20 juli, 2024

Lok, nu och här på museijärnvägen

Lok nr 7, “Munkedal”

Tillverkat 1949 i Polen av lokfabriken i Chrzanow. Vikt ca 13 ton. Längd 4 m. Bredd 1,6 m.
Det pågår för närvarande en större revision av lokets ångpanna. Därför är det inte i trafik.

Läs mer om lokets och loktypens historik

Lok nr 7, “Munkedal”. Ångpannan är under renovering.

Lok nr 8, “Simplex”

Tillverkat 1954 av MotorRail & Co Ltd, Bedford, England. Vikt ca 9 ton. Motor Dorman 3DL, 3 cyl diesel Lok av denna typ tillverkades mellan 1948 och 1966.

På DSJ användes två stycken Simplexlok till växlingstjänst. Detta lok köptes från Delary – Strömsnäs Järnväg (DSJ) till Ohs Bruks Järnväg i Småland år 1973. Loket hade då spårvidden 643 mm, men hjulringarna byttes för att passa OBJ spårvidd, nämligen 600 mm.

Lok nr 8 är inköpt från Ohs Bruks Järnväg i Småland 1984 till MJ. Lokets motor, koppling och delar av växellådan har renoverats under några års tid.  Här i Munkedal används loket i arbetståg men går även som reservlok i passagerartågen.

Lok nr 9, “Jenbach”

Byggt 1965, Nr 354-462, JW 20, Motornr 9850, vikt 3,8 ton. Inköpt från Trollhättans kommun. Detta lok är ett sk. långtidsprojekt som genomgår en ordentlig renovering. Kopplingen är renoverad. Efter hand pågår montering och slutjustering av loket.

Lok nr 10 “Åsbrink”

Tillverkat av Åsbrink & Co, Malmö, 4 cyl diesel Scania-Vabis
Tillv. år 1952 nr 1823. Loket är försett med direktverkande tryckluftsbroms. 
Loket antas ursprungligen ha använts vid Trängslets kraftverksbygge i Dalarna. Det såldes 1964 till AB Mälardalens Tegelbruk, Lina Tegelbruk i Södertälje och sedan vidare till Håverud-Åsensbruk 1970. Loket såldes 1976 till museibanan Sollentuna Enskilda Järnväg.  Därifrån vidare till Munkedals Jernväg.
Lok nr 10 “Åsbrink”

Lok nr 11 “Degernes

Motor 4-cyl diesel, Mercedez-Benz.
Loket är dieselhydrauliskt (och för tillfället utan mekanisk broms).

Loket inköptes begagnat från en torvmossebana i Östfold, Norge, av Degernes Torvströfabrik i Östfold för att användas vid fabrikens torvmossebana.
Loket skänktes senare av Degernes Torvströfabrik och anlände till Munkedals Jernväg 2004, 15 november, kl. 07:00.

Loket är inte i drift.

Kok nr 11 “Degernes”

Lok nr 12 “Brigadlok”

Brigadlok byggt 1916 av Henschel, tillverkningsnummer 14255, HF 1007
Loket är inköpt från Lommedalsbanan. Det skall renoveras genom MfMJ:s försorg.

Lok nr 12 Brigadlok Henschel

Dieselloket “Bison”

Byggt år 1971 i dåvarande DDR, Östtyskland, av VEB Lokomotivbau Karl Marx. Det är av typen V10C, tillverkningsnummer 250505.

Loket är ett lån från Lommedalsbanan i Norge. Loket har renoverats och utgör huvuddragkraft i persontåget fr o m sommaren 2010.

Diesellkoket “Bison”