2 mars, 2024

Styrelse (efter årsmöte 25/3 2023)

Ordförande är Thomas Lange
Vice ordförande, tillika kassör, är Sven-Åke Berglie

Sekreterare är Anders Berglie
Ledamöter är Karin Blomstrand och Börje Löfstrand.

Ersättare i styrelsen är Lars-Arne Staxäng, Carina Thorstensson och Jan Hognert.

Ordinarie revisorer är Anette Fahler och Christer Svensson
Revisorsersättare är Bo Olsson.

Valberedning är Dag Legnesjö, sammankallande, samt Sven-Arne Thorstensson.