7 februari, 2023

Styrelse 2022-2023 (efter årsmöte 26/3 2022)

Ordförande är Thomas Lange
Vice ordförande, tillika kassör, är Sven-Åke Berglie

Sekreterare är Anders Berglie
Ledamöter är Karin Blomstrand och Börje Löfstrand.

Ersättare i styrelsen är Lars-Arne Staxäng, Carina Thorstensson och Pelle Johansson.

Ordinarie revisorer är Anette Fahler och Christer Svensson
Revisorsersättare är Bo Olsson.

Valberedning är Dag Legnesjö, sammankallande, samt Sven-Arne Thorstensson.