26 maj, 2024

Styrelse (efter årsmöte 23/3 2024)

Ordförande Karin Blomstrand
Vice ordförande tillika kassör Sven-Åke Berglie

Sekreterare Anders Berglie
Ledamöter Niklas Jörby och Börje Löfstrand.

Ersättare i styrelsen Lars-Arne Staxäng, Carina Thorstensson och Jan Hognert.

Ordinarie revisorer Anette Fahler och Christer Svensson
Revisorsersättare är Bo Olsson.