27 juli, 2021

Styrelse 2020-2021

Ordförande är Thomas Lange
Vice ordförande, tillika kassör, är Sven-Åke Berglie

Sekreterare är Anders Berglie
Ledamöter är Karin Blomstrand och Börje Löfstrand.

Ersättare i styrelsen är Björn Jacobsson, Lars-Arne Staxäng
och Carina Thorstensson.

Ordinarie revisorer är Anette Fahler och Christer Svensson
Revisorsersättare är Bo Ohlsson.

Valberedning är Jöran Sandeberg, sammankallande, samt Dag Legnesjö