20 juli, 2024

Föreningens föreskrifter

Föreningens föreskrifter har uppdaterats inför återansökning av trafiktillstånd. De tidigare föreskrifterna

har efter styrelsebeslut 2024-06-26 upphört att gälla, och de nya är nu inskickade för ny prövning.


2024-03-22-ThL-Beslut MfMJ-001-Stadgar MfMJ-005-Foreskrifter-rev-2024

Ladda hem dokumentet ovan

Uppdaterade föreskrifter gäller per 2 april 2024.

Larmlistan uppdaterad 2023-05-05,

MfMJ-006-Jarnvagsforfattningar-rev-2024

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-007-Begrepp-och-forkortningar-rev-2024

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-009-ny-Information-rev-2024

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-010-Trafiksakerhetsinstruktion-rev-2024

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-011-Tillagg-MfMJ-010-Sao-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-012-Riskkontroll-och-riskanalys-rev-2024

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-020-ny-Hantering-av-olyckor-och-tillbud-rev-2024

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-020-Bilaga-Larmlista-Utgava-6

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-060-Personaladministration-rev-2024

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-065-Halsokrav-och-halsokontroll-rev-2024

Ladda hem Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-070-Utbildning-rev-2024

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-080-Uniform-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-125-Bromsare-rev-2024

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-130-Rangering-rev-2024

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-200-Banan-rev-2024

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-370-Sakerhetsbesiktning-rev-2024

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-375-Daglig-tillsyn-av-fordon-rev-2024

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-700-Ekonomiadministration-rev-2024

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-900-2-Arkivverksamhet-1-november-2022

Ladda hem dokument ovan

Bilaga Larmlista Utgåva 6