2 mars, 2024

Föreningens föreskrifter

Styrelsen beslöt att föreskriften 005-1 i Föreningens föreskrifter ska träda i kraft 8 oktober 2022 och att beslutet om ikraftträdande omedelbart ska vara justerat i protokollet. Genom beslutet har styrelsen till ordföranden delegerat beslutsrätten rörande föreskrifter med följdbeslut enligt föreskriften, vilket framgår av 4. Kapitlet i föreskriften.

MfMJ-005-Foreskrifter-8-oktober-2022

Ladda hem dokumentet ovan

Uppdaterade föreskrifter gäller per 1 hovember 2022.

Larmlistan uppdaterad 2023-05-05,

MfMJ-006-Jarnvagsforfattningar-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-007-Begrepp-och-forkortningar-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-009-Information-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-010-Sao-1-novemer-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-011-Tillagg-MfMJ-010-Sao-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-012-Riskkontroll-och-riskanalys-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-020-Hantering-av-olyckor-och-tillbud-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-020-Bilaga-Larmlista-Utgava-6

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-060-Personaladministration-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-065-Halsokrav-och-halsokontroll-1-november-2022

Ladda hem Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-070-Utbildning-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-080-Uniform-1-november-2022

Ladda hem dokumentet ovan

MfMJ-125-Bromsare-1-november-2022

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-130-Rangering-1-november-2022

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-200-Banan-1-november-2022

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-370-Sakerhetsbesiktning-1-november-2022

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-375-Daglig-tillsyn-av-fordon-1-november-2023

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-700-Ekonomiadministration-1-november-2022

Ladda hem dokument ovan

MfMJ-900-2-Arkivverksamhet-1-november-2022

Ladda hem dokument ovan

Bilaga Larmlista Utgåva 6