20 juli, 2024

Föreningens historik

År 1983 bildades Munkedals Jernvägsklubb för att historiskt dokumentera ångtågsepoken och bedriva museitågstrafik på den nedlagda sträckan, främst med ångdrift. Efter en intensiv uppbyggnadsperiod med bl. a. införskaffande av rullande materiel samt att lägga in en extra räl för att kunna köra med den ursprungliga spårvidden 600 mm kunde trafiken inledas.. Nu har museal trafik körts sedan 1985.
Under åren har omfattande investeringar gjorts, inte minst i byggnader bl.a. genom nybyggnad av lokstall och vagnhall samt stationshus.

Den rullande materielen består av två ånglok, tre diesellok och fem vagnar. för persontransporter  
1994 förvärvades genom byte med Skara-Lundsbrunns Järnvägar ett diesellok av fabrikat Åsbrink. Det är tillverkat i Malmö 1952 och skall användas som reservlok i tågtrafiken. Det har på 1970-talet använts som industrilok vid pappersbruket i Håverud-Åsensbruk, som ingår i Munkedalskoncernen.År 2005 var ett speciellt år för föreningen. Genom ett flertal olika finansiärer har det blivit möjligt att trafikera den gamla omlastningsplatsen och stationen Munkedals nedre. I det gamla magasinet vid Munkedals nedre finns numera en lokal järnvägshistorisk utställning. Numera trafikeras hela sträckan mellan Munkedals hamn och Munkedals nedre.