Uppdaterade föreskrifter

Flertalet föreskrifter har upphört att gälla med anledning av styrelsebeslut 2024-06-26 om att anta nya
föreskrifter. Dessa är nu inskickade inför ansökan om nytt trafiktillstånd.

Föreningens föreskrifter