Riksantikvarieämbetet lämnar bidrag till ny toalett

“Äntligen kan vi se fram emot en riktig toalett i museet”

Från anslaget för bidrag till arbetslivsmuseer har RAÄ beviljat 126 000 kronor till Museiföreningen Munkedals Jernväg så att föreningen kan bygga ett HWC, ett handikappanpassat toalettrum innanför entrén till museibyggnaden på Munkedals nedre.

— Det är ett efterlängtat bidrag, säger föreningens ordförande Thomas Lange. Det beviljade bidraget täcker våra kostnader för att bygga rummet och installera vatten och avlopp. Nu mäste vi få det lokala stödet så att vi också kan ansluta toaletten till det kommunala nätet.