Sommartrafiken är över för detta år.

Nu vidtar banupprustning och fortsatt arbete med ångloket.
Det finns alltid något att göra på Den Lille Jernvägen. Välkommen du också.

Skriv till info@munkedalsjernvag.com om vad du tror att du kan bidra med.!