Dags att betala 2024 års medlemsavgift!

Stötta din förening genom att omgående betala medlemsavgiften. Dubbla gärna beloppet om du vill ge extra stöd!

Använd Bankgiro: 845-1312
Viktigt att du anger avsändare!
Medlemskapet ger fria resor under sommaren på banan, men det finns vissa begränsningar. Fri resa får endast ske med tåg som kör efter tidtabell och som medför betalande passagerare. Det gäller alltså inte på tåg som kör en beställningsresa.

Betalning från utlandet

IBAN är SE22 8000 0836 8334 4063 0477
BIC är SWEDSESS

Medlemskap 2024, ordinarie medlemsavgifter
Enskilt medlemskap 200 Kr
Familjemedlemskap 300 Kr
Ungdom (upp till och med 25 år) 50 Kr

Vill du bli ny medlem?

Använd bankgironumret ovan, betala vald avgift, ange ditt namn och bostadsort samt skriv parallellt till medlem@munkedalsjernvag.com och ange fullständig adress, telefon, e-post samt ev familjemedlemmar som ska ingå, se nedan.

Kontaktuppgifter
Om det är aktuellt med familjemedlemskap är det viktigt att du anger samtliga familjemedlemmar som skall ingå i familjemedlemskapet. Familjemedlemskapet gäller för familjemedlemmar som bor på samma adress i två på varandra följande generationer (dvs inte mor- eller farföräldrar med barnbarn).

Hantering av personuppgifter

Medlemsuppgifter
Styrelsen behöver i sitt arbete, t.ex. för att kalla till möten och andra aktiviteter, kunna kontakta dig. Därför finns en upprättad medlemsförteckning med adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används enbart internt i föreningen och lämnas aldrig ut till annan part utan ditt godkännande).  Medlemsuppgifter raderas från medlemsförteckningen när man går ut föreningen.

Någon medlemsförteckning skickas inte ut av sekretesskäl (du kan alltid begära ett utdrag av vad som finns registrerat om dig).


Som medlem i MfMJ godtar man att 

  • Personuppgifter finns i föreningens medlemsförteckning 
  • Personuppgifter för nyckelpersoner och aktiva medlemmar i säkerhetstjänst kan förekomma på listor som används i föreningens eller museijärnvägens verksamhet. till exempel behörighetsregister eller förteckning över vem som genomgått obligatorisk hälsokontroll. Sådan förteckning är belagd med sekretess och hanteras endast av trafikchefen eller biträdande trafikchefen.