TÅGSLÄPP

Söndag den 28 april mellan kl 10.00 och 16.00 inbjuds alla intresserade till TÅGSLÄPP!

Vi visar upp vårt lokstall, och berättar om verksamheten. Det finns också möjlighet att besöka vårt museum på nedre, för att få den historiska berättelsen om ”Den lille Jernvägen”

Vi bjuder på fika, förhoppningsvis gott väder, men lovar ingen resa på Jernvägen, eftersom det normalt inte ingår i Tågsläppet, men man vet aldrig…………..

Du kan lösa medlemskap inför säsongen 2019, eller kanske anmäla att du gärna vill vara med i vårt härliga gäng och bidra i verksamheten under sommaren?

Ingen föranmälan till Tågsläppet och ingen avgift, men gärna en gåva!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsmöte 16 mars kl 15.00

Alla medlemmar kallas till årsmöte i Munkedals kommunhus.

I Medlemsbrevet som finns publicerat, och som skickades ut till alla,

finns kallelse, detta publicerades också på Facebook i början av januari.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medlemsnytt

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tågberättelse av Lars Gahrn

Tomtetåg i Munkedal
Ångpannan är lagad och renoverad i Småland för en halv miljon kronor. Ångloket på Munkedals Järnväg skall därmed kunna sättas ihop, sedan även åtskilligt annat har åtgärdats. Medlemmarna i Munkedals Järnväg kommer att ägna 2019 åt att sätta ihop och åtgärda sitt ånglok. Hela kostnaden beräknas till ungefär 700 000 kronor.

Tomten i skogen
Det är alltid roligt att återvända till Munkedals Järnväg. Detta är en utmärkt museijärnväg, som går fram genom vacker natur. En god och glad anda råder bland medlemmarna. De är ihärdiga och flitiga. Sedan sist har åtskilligt uträttats.
Nyheterna om ångpannan var välkomna. Ny perrong hade byggts vid Munkedals Nedre. Där hade järnvägsmuseet dessutom förnyats. Perrongteatern fortsatte under 2018. Sedan många år tillbaka kör man tomtetåget på första söndagen i advent. Utefter banan sitter tomtar i en hydda och vinkar åt barnen. Framme vid Munkedals Nedre, som under två dagar får heta Tomtebo, får barn och vuxna möta jultomten. Varje barn får en gottepåse. De som vill får överlämna en önskelista.
Tomtetåget i december 2018 blev en stor framgång. Dag Legnesjö meddelar: ”Årets Tomtetåg drog så mycket resenärer att cirka 90 % av platserna var bokade, och då hade vi en extra körning på söndagen. Både barn o vuxna verkar nöjda med vårt upplägg. Vi får se vad som eventuellt kommer till nästa år.”
I december 2017 anordnade även Anten-Gräfsnäs Järnväg tomtetåg. I Munkedal är man inte oroad. Tvärtom tycks man vara stolt över att uppslag från Munkedal sprider sig till andra museibanor.

Perrongteater
Ett annat uppslag, som borde sprida sig till andra, är perrongteater. Under 2017 spelade teaterungdomar dramatiserade händelser ur järnvägens historia på perrongen med tåget som bakgrund eller kuliss.
Under 2018 fortsatte andra ungdomar detta arbete. De spelade dels vid Åtorps station, dels nere i hamnen. Härnere spelade två av dem två SJ-anställda, som tittade alltför djupt i sina fickflaskor. Berusade som de var talade de nedsättande om ”den lilla järnvägen”, som de kallade för ”spårvägen”. Denna nedsättande jämförelse är gammal och historiskt belagd. Munkedals järnväg var smalspårig, och tågen gick mycket långsamt. De öppna sommarvagnarna liknade till råga på allt spårvägens öppna sommarvagnar. De två SJ-anställda låter Sjölander, en av de anställda vid Munkedals järnväg, höra vad de tycker. Sjölander blir till slut riktigt arg, läxar upp dem och nekar dem till slut att åka med tillbaka. Berusade resenärer har i alla tider varit ett bekymmer för kollektivtrafiken.

Viktig teaterutbildning
Uppe vid Åtorp speglade ungdomarna hur järnvägen togs emot av präster och församlingsbor i dessa gammalkyrkliga bygder. Många ansåg, att järnvägar var ett påfund av hin onde, och att man inte borde ha med dem att göra. En av ungdomarna spelade präst. En annan försvarade järnvägen, och en tredje höll med prästen. Även här vid Åtorp blev meningsutbytet livligt för att inte säga dramatiskt. En av de tre skådespelarna har gått teaterlinjen på Wendelsbergs folkhögskola och teaterledarutbildningen vid Göteborgs Universitet. De andra tre hade glidit in i perrongteatern mer av en tillfällighet men gjorde inte desto mindre bra rollprestationer. I våra dagar finns mycket teaterutbildning, och detta är mycket bra. Visserligen kommer endast enstaka teaterelever att försörja sig som skådespelare, men de lär sig tala offentligt, och de lär sig framträda inför allas blickar. Sådant har de glädje och nytta av i många sammanhang under hela livet. En av föregångsmännen vid Uppsala universitet var Johannes Messenius (1579-1636), professor i juridik. Han skrev skådespel, som han lät sina studenter uppföra såsom en del av deras utbildning. Först i våra dagar har vi kommit tillbaka till 1600-talets insikter!

Gångkort
En nyförvärvad raritet är en gångbiljett från Munkedals Järnväg. Den berättigade den namngivne innehavaren att gå på banvallen. Här som på andra ställen var de jämna, släta och förhållandevis raka banvallarna mycket bättre än de leriga, gropiga, krokiga och backiga landsvägarna. Gångkort har funnits på de flesta av de äldre järnvägarna.

I Munkedal visste man, att sådana hade funnits, ty i järnvägsarkivet fanns tryckta formulär. Man hade dock inte sett några ifyllda formulär, förrän en givare dök upp och skänkte ett sådant gångkort till museet. Gångkortet var snarast ett kontrakt mellan Munkedals bruk och innehavaren. Denne fick lov att gå på banvallen och tog själv på sig ansvaret för alla olyckor, som skulle kunna inträffa. I klartext betyder detta, att om vandraren på banvallen blev påkörd eller överkörd av tåget, skulle varken han eller hans arvingar kunna kräva skadestånd av järnvägen. I detta fall var faran dock inte stor. Man hör långt i förväg, när ett ånglok kommer tuffande. Dessutom gick dessa smalspåriga tåg långsamt, som mest mellan 10 och 20 kilometer i timmen. Man borde alltså ledigt hinna undan. Den, som inte hörde ångloken på Munkedals Järnväg, och som inte hann gå åt sidan, borde nog inte vandra på landsvägarna heller! Innehavaren av kortet var en före detta styrman, som hade blivit torpare i Munkedal. Hans levnadsöde är med andra ord så intressant, att det lockar till forskning. På Järnvägsmuseet i Munkedal finns alla uppgifter om styrmannen och torparen, det vill säga alla, som kan fås fram i kyrkböckerna. Om någon kan hitta mer, är han eller hon givetvis välkommen med fler upplysningar.
Lars Gahrn

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tomtetåget är fullbokat!

Helt fantastiskt är årets Tomtetåg fullbokat!

Du har fortsatt möjlighet att köpa biljetter på plats på Åtorp, vi har 20 platser/avgång,
biljetterna säljs med start kl 12.30 på plats på Åtorp från lördag 1 dec.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommarsäsongen är slut!

Tack alla som har åkt med vårt tåg i sommar!

Vi har haft en fantastisk säsong, med otroligt många passagerare!

Härlig teater som gett ytterligare lite extra till våra passagerare.

Nu tar vi lite ledigt, laddar batterier och gör underhåll i väntan på Tomtetåget som
går den första Adventshelgen.

Välkomna tillbaka i adventstid, eller nästa sommar!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Framåt mot sommarsäsongen!

Tack till alla som kom på besök på vårt Tågsläpp!

Nu ser vi fram mot starten av sommarsäsongen den 8 juli, med första avgång kl 11.00. Tidtabellerna är på gång till tryckeriet, men vi kör varje torsdag och söndag fram till mitten av augusti.

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommarlängtan med hjälp av Lars Nilseng!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu behöver vi Dina pengar!

En ny styrelse är vald av årsmötet, och nu satsar vi framåt 2018!

Men styrelsen behöver hjälp av medlemmar som betalar medlemsavgift och hjälper till praktiskt på arbetsdagar och sommarkörning.

Medlemsavgiften kommer att användas till att få igång vårt ånglok, så att det kan bli körningar i gammal, god stil 2020?

Säsongen startar den 29 april kl 10.00 med Tågsläpp, och inför sommaren jobbar vi för att få till en ny Perrongteater samt ytterligare satsningar med ungdomar.

Vi har dessutom några spännande digitala överraskningar på gång, som vi återkommer till.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Dags att betala medlemsavgiften!

Vi förstår att Du har samma intresse som alla vi andra, som redan är medlemmar och hoppas att Du vill stödja vår verksamhet genom att bli medlem. Att vara medlem innebär att Du antingen kan vara passiv medlem och stödja oss eller att Du aktivt kan arbeta tillsammans med oss. Naturligtvis hoppas vi att Du vill vara med aktivt! Det innebär att du deltar i trafiken under sommarmånaderna och/eller med andra aktiviteter även övriga delar av året.

Till banunderhåll behövs medlemmar som kan hantera spade, spett och annat som kan tänkas utefter en bana som går genom ett naturskönt område. Till vår maskinavdelning (lok och vagnar) medlemmar som kan hantera svets, skiftnyckel och skruvmejsel. Våra byggnader behöver underhåll och reparation. Hammare och målarpensel gäller. Och mycket annat som inte har med järnväg att göra, men ändå måste göras.

Var inte orolig om du inte kan allt, vi lär Dig!
Du behöver inte vara någon expert för att vara med!
För att få delta i trafiken krävs utbildning, bl a i säkerhetstjänst. Denna får Du i föreningens egen regi. Trafikarbetet sker under sommarmånaderna, övrigt ofta i form av aktivitetslördagar, som Du på olika sätt blir informerad om. Skicka iväg ett mail till någon av oss så kan du få besked om när vi har aktiviteter.

Medlem blir du enklast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Bankgiro. Möjlighet finns också att göra detta i biljettexpeditionen under våra trafikdagar.

Bankgiro: 845-1312
Viktigt att du anger avsändare!
Medlemskortet gäller för fria resor under sommaren på banan, men det finns vissa begränsningar. Fri resa får endast ske med tåg som kör efter tidtabell och som medför betalande passagerare. Det gäller alltså inte på tåg som kör en beställningsresa.

Medlemskap 2018
Enskilt medlemskap 200 Kr
Familjemedlemskap 300 Kr

Har du några frågor skriv eller ring till föreningen. Du kan naturligtvis även fråga någon av tjänstgörande personal under trafikdagarna.
Kontaktuppgifter
Om det är aktuellt med familjemedlemskap är det viktigt att du anger samtliga familjemedlemmar som skall ingå i familjemedlemskapet. Familjemedlemskapet gäller för familjemedlemmar som bor på samma adress i två på varandra följande generationer (dvs inte mor- eller farföräldrar med barnbarn).

Följande uppgifter vill vi ha från dig:
Namn (samtliga personer som skall ingå i medlemskapet)
Gatuadress
Postadress
Telefonnummer
E-postadress (vi försöker så långt det är möjligt att informera medlemmarna via e-post)
Enklast sänder du oss ovanstående uppgifter till vår e-postadress: medlem@munkedalsjernvag.com
Du kan naturligtvis även betala in medlemsavgiften direkt till vårt
bankgirokonto 845-1312. Glöm inte att ange de uppgifter vi behöver enligt ovan!

Tack för ditt intresse för medlemskap!
Välkommen!

Publicerat i Medlemsskap | Lämna en kommentar