Tomtetåget är fullbokat!

Helt fantastiskt är årets Tomtetåg fullbokat!

Du har fortsatt möjlighet att köpa biljetter på plats på Åtorp, vi har 20 platser/avgång,
biljetterna säljs med start kl 12.30 på plats på Åtorp från lördag 1 dec.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommarsäsongen är slut!

Tack alla som har åkt med vårt tåg i sommar!

Vi har haft en fantastisk säsong, med otroligt många passagerare!

Härlig teater som gett ytterligare lite extra till våra passagerare.

Nu tar vi lite ledigt, laddar batterier och gör underhåll i väntan på Tomtetåget som
går den första Adventshelgen.

Välkomna tillbaka i adventstid, eller nästa sommar!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Framåt mot sommarsäsongen!

Tack till alla som kom på besök på vårt Tågsläpp!

Nu ser vi fram mot starten av sommarsäsongen den 8 juli, med första avgång kl 11.00. Tidtabellerna är på gång till tryckeriet, men vi kör varje torsdag och söndag fram till mitten av augusti.

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommarlängtan med hjälp av Lars Nilseng!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu behöver vi Dina pengar!

En ny styrelse är vald av årsmötet, och nu satsar vi framåt 2018!

Men styrelsen behöver hjälp av medlemmar som betalar medlemsavgift och hjälper till praktiskt på arbetsdagar och sommarkörning.

Medlemsavgiften kommer att användas till att få igång vårt ånglok, så att det kan bli körningar i gammal, god stil 2020?

Säsongen startar den 29 april kl 10.00 med Tågsläpp, och inför sommaren jobbar vi för att få till en ny Perrongteater samt ytterligare satsningar med ungdomar.

Vi har dessutom några spännande digitala överraskningar på gång, som vi återkommer till.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Dags att betala medlemsavgiften!

Vi förstår att Du har samma intresse som alla vi andra, som redan är medlemmar och hoppas att Du vill stödja vår verksamhet genom att bli medlem. Att vara medlem innebär att Du antingen kan vara passiv medlem och stödja oss eller att Du aktivt kan arbeta tillsammans med oss. Naturligtvis hoppas vi att Du vill vara med aktivt! Det innebär att du deltar i trafiken under sommarmånaderna och/eller med andra aktiviteter även övriga delar av året.

Till banunderhåll behövs medlemmar som kan hantera spade, spett och annat som kan tänkas utefter en bana som går genom ett naturskönt område. Till vår maskinavdelning (lok och vagnar) medlemmar som kan hantera svets, skiftnyckel och skruvmejsel. Våra byggnader behöver underhåll och reparation. Hammare och målarpensel gäller. Och mycket annat som inte har med järnväg att göra, men ändå måste göras.

Var inte orolig om du inte kan allt, vi lär Dig!
Du behöver inte vara någon expert för att vara med!
För att få delta i trafiken krävs utbildning, bl a i säkerhetstjänst. Denna får Du i föreningens egen regi. Trafikarbetet sker under sommarmånaderna, övrigt ofta i form av aktivitetslördagar, som Du på olika sätt blir informerad om. Skicka iväg ett mail till någon av oss så kan du få besked om när vi har aktiviteter.

Medlem blir du enklast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Bankgiro. Möjlighet finns också att göra detta i biljettexpeditionen under våra trafikdagar.

Bankgiro: 845-1312
Viktigt att du anger avsändare!
Medlemskortet gäller för fria resor under sommaren på banan, men det finns vissa begränsningar. Fri resa får endast ske med tåg som kör efter tidtabell och som medför betalande passagerare. Det gäller alltså inte på tåg som kör en beställningsresa.

Medlemskap 2018
Enskilt medlemskap 200 Kr
Familjemedlemskap 300 Kr

Har du några frågor skriv eller ring till föreningen. Du kan naturligtvis även fråga någon av tjänstgörande personal under trafikdagarna.
Kontaktuppgifter
Om det är aktuellt med familjemedlemskap är det viktigt att du anger samtliga familjemedlemmar som skall ingå i familjemedlemskapet. Familjemedlemskapet gäller för familjemedlemmar som bor på samma adress i två på varandra följande generationer (dvs inte mor- eller farföräldrar med barnbarn).

Följande uppgifter vill vi ha från dig:
Namn (samtliga personer som skall ingå i medlemskapet)
Gatuadress
Postadress
Telefonnummer
E-postadress (vi försöker så långt det är möjligt att informera medlemmarna via e-post)
Enklast sänder du oss ovanstående uppgifter till vår e-postadress: medlem@munkedalsjernvag.com
Du kan naturligtvis även betala in medlemsavgiften direkt till vårt
bankgirokonto 845-1312. Glöm inte att ange de uppgifter vi behöver enligt ovan!

Tack för ditt intresse för medlemskap!
Välkommen!

Publicerat i Medlemsskap | Lämna en kommentar

Beviljade projektmedel från Gustav VI Adolfs fond för kultur

Kungen har nu meddelat att han beviljat 20 000 kr ur Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur till ”den lille jernvägen”.

Museiföreningen har tillsammans med Munkedals hembygdsförening fått överta Munkedals pappersbruks arkiv av nuvarande ägare, Arctic Paper. Detta innefattar material för åren 1871- ca 1960-talet. En arbetsgrupp ordnar materialet för att kunna tillgängliggöra detta, bland annat ett unikt järnvägsarkiv.

MfMJ disponerar den enda bevarade byggnaden från järnvägens smalspårsepok, Munkedals nedre. Förutom att fungera som station på museijärnvägen har MfMJ iordningställt lokalen som ett blivande museum för att kunna visa bygdens, brukets och järnvägens historia. En bifogad bild visar stationsbyggnaden strax nedanför Munkedals station på Bohusbanan.
Munkedals nedre uppfördes av Munkedals bruk år 1895.

Denna projektansökan syftar till att göra det möjligt att tillgängliggöra nytt material för medlemmar, bygdens invånare och externa besökare. Munkedals Nedre har en entréhall som lämpar sig utmärkt för vepor och skärmar med sådant som tidigare inte har kunnat visas. Projektet avser att ta fram vepor och skärmar samt en större tavla, som skall visa hela den unika banprofilen från Munkedals bruk till Munkedals hamn. Genom det nya materialet kommer besökare och resenärer på
”den lille järnvägen” att få en helt annan inblick i dess betydelse för Munkedalsbygden. Som bonus från projektet tillkommer fakta och illustrationer som kommer att kunna samlas i en trycksak för publicering även på tyska och engelska,

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Tomtetågssuccé!

Ett stort tack till alla som kom och åkte vårt Tomtetåg! Trots en del problem med bokningsbekräftelser, så fungerade allt i det närmaste perfekt. Ljuslingor,
eldkorgar och marschaller skapade julkänsla, glöggen var varm, pepparkakorna
hembakade, och det mesta tog slut!

Se bilder på vår Facebook

https://www.facebook.com/Munkedals-Jernväg-199603906755119/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Så här kan man uppleva en sommarkörningsdag!

Munkedals Jernväg bjuder på ”Perrongteater”

”Perrongteater” – detta ord hade jag inte stött på tidigare, men sommaren 2017 gavs perrongteater på Åtorps station vid Munkedals Jernväg.
Ordet är lätt att begripa och betyder just vad man skulle vänta, nämligen friluftsteater på perrongen invid tåget.

Skickliga skådespelare
Tre teaterelever dramatiserade delar av järnvägens historia. De hade satt sig in i järnvägens historia och hade en dramatiseringsförmåga långt över det vanliga.
På några få minuter hann de med att dramatisera industrialismens genombrott, landsvägslokomotivet, som föregick järnvägen, rallarnas liv och leverne samt kyrkans ibland avvisande inställning till järnvägarna.
Enligt en utbredd uppfattning var järnvägar synd på grund av det rörliga livet och allt som detta medförde. Alla tre ungdomarna hjälptes åt att dramatisera landsvägslokomotivets framfart, mycket uttrycksfullt, skickligt och roligt. Rallarna uppvaktade ortens vackra flickor och kunde inte undvika att slåss om flickorna. I detta sammanhang fick vi en beskrivning av ”rallarsvingen”.

På perrongerna har mycket hänt
Avslutningsvis gjorde prästen och prästdottern sitt högtidliga och värdiga inträde. Den tredje skådespelaren böjde sig då framåt och blev en läspulpet. Detta hade möjligen också en symbolisk innebörd. Dramatiseringen genomfördes raskt, med stor säkerhet, skickligt och uppfinningsrikt. De tre teatereleverna hade tidigare dramatiserat delar av Trollhättans historia i Nohabs smedja.
Uppslaget att spela perrongteater är utmärkt. Väldigt mycket har utspelat sig på stationernas perronger: avsked, möten och överläggningar. Förr brukade kungligheterna tas emot på järnvägsstationerna av stora mottagningskommittéer. Jag kan inte låta bli att berätta en historia, som jag har fått höra av Bengt-Åke Berggren, själv polis.

Kunglig scout möter annan scout
Prins Gustaf Adolf, far till Carl XVI Gustaf, kom med tåg till Göteborgs Central och mottogs på perrongen av landshövdingen och andra högre befattningshavare. För ordningens skull var en polis med för bevakning. Prinsen själv hade många uppdrag inom scoutrörelsen. När han fick se polisen, sade han: ”Vad roligt, att ni ville komma och möta mig. Då kan vi diskutera nästa scoutmöte.”
Även polisen hade uppdrag inom scoutrörelsen. Mottagningskommitténs höga befattningshavare lär ha blivit snopna, när de fann, att polisen blev mest uppmärksammad av prinsen.

Statshemlighet röjd på perrongen
Folk samlades på perrongerna inte bara för att välkomna gäster utan även för att vinka av resenärer, som de kände, när dessa skulle resa iväg. År 1881 var kronprins Gustaf (sedermera Gustaf V) giftasvuxen. (Han var född 1858.) Därför började man fundera över, om han kanske kunde ha fler ärenden i Tyskland, när han skulle fara till Berlin på den tyske tronföljarens bröllop.
Konung Oscar följde sin son till järnvägsstationen och hade givetvis många i sitt följe. ”Man och man emellan viskades det också att när kungen följt sin son till järnvägsstationen skulle han ha sagt så att det hördes av de närmast kringstående:
’Följ din egen böjelse – jag vill på intet sätt påverka ditt beslut.’” (Waldemar Swahn, Gustaf V: Landsfadern och människan 1858 – 1938, Sthlm 1938, s. 63.) Därmed var den statshemligheten (eller åtminstone familjehemligheten) röjd på perrongen. Kronprinsen for till Tyskland för att söka efter en lämplig maka.

Många ämnen för perrongteatern
Perrongteatern har många ämnen, som ligger nära till hands. Järnvägsinvigningar var mycket stora tillställningar. De brukade förrättas av Hans Majestät Konung Oscar II. Ingen har invigt så många järnvägar som han. Vill man ha en stor föreställning, passar en järnvägsinvigning med Oscar II mycket bra. (Jag menar givetvis någon skådespelare, som spelar kungen.)
Utdelning av ved och kol under världskrigens ransoneringar kunde också vara tacksamma ämnen liksom lastning och lossning av godsvagnar. Posthantering och utväxling av postsäckar skulle på samma sätt kunna dramatiseras. Perrongteatern har äkta kulisser: lok och vagnar. Bättre än så kan det inte bli.

Nytt ord och ny verksamhet
Ordet perrongteater saknas i Svenska Akademiens Ordbok. Jag frågade en av skådespelarna, om de hade lånat ordet från annat håll, eller om de hade myntat det själva. Hon kunde inte erinra sig, att de hade hört ordet i andra sammanhang.
Munkedals Jernväg och de tre skådespelarna har av allt att döma gett oss ett nytt ord och en ny verksamhet, nämligen perrongteater. Kanske har dock en viss teaterverksamhet även tidigare skett vid museibanorna, men mycket talar för att ordet perrongteater är nytt. När jag sökte på nätet, fann jag enbart perrongteatern i Munkedal.

Järnvägar och synd
Järnvägar betraktades av många som synd. Prosten i Solberga, Henrik Florus Ringius, höll på sin tid en järnvägspredikan, som trycktes. (Henrik Florus Ringius, Med järnvägen inbryter en ny tid: Predikan i Solberga pastorats kyrkor sommaren 1907, Gbg 1907.)
Han visar sig vara så vidsynt, att han ser både fördelar och nackdelar med järnvägarna och allt vad de förde med sig. Denna predikan borde ges ut i faksimil och läggas ut på nätet. Den är ett viktigt vittnesbörd om hur bohusläningarna såg på sina järnvägar.

Ångloket måste repareras
Andra museijärnvägar har all anledning att ta efter Munkedals Jernväg och själva anordna perrongteater. En av anledningarna till att jag återigen dök upp i Munkedal var, att jag redan på förhand begrep, att denna teater var både sevärd och värd att skriva om. Huvudanledningen till mitt besök var dock själva järnvägen. Banan är ovanligt omväxlande med många sevärdheter.
Här har vi den lilla järnvägen med de stora sevärdheterna. För närvarande arbetar man hårt med att få ihop pengar till ånglokets ångpanna. Man behöver ungefär 700 000.
Årligen får man in drygt 200 000 kronor i biljettintäkter. Reparationskostnaden är alltså en väldig summa. Alla har möjlighet att vara med och lämna ett bidrag.
Gustaf B. Thordéns stiftelse har gett ett stort bidrag (170 000). Thordéns far tjänstgjorde som hamnchef nere vid Munkedals hamn vid Gullmaren. I sin ungdom fiskade Thordén i fjorden. Sedan tog han tåget och åkte Munkedals Jernväg upp till Munkedal, där han sålde fisken på torget. Fadern var noga med att även han skulle betala biljetten. Detta fick jag veta i Jernvägskafét. Thordéns släkthistoria är på många sätt förknippad med järnvägen. De flesta som åker med järnvägen gör det som jag för nöjes skull, men ibland händer det, att folk, som bor nere i hamnen, tar järnvägen ner till sina hem. Nyttotrafiken är kvar.

Lars Gahrn

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

TACK FÖR I SOMMAR!

Nu har sista tåget gått för denna säsongen! Vi har haft en bra tågsommar, med perfekt tågåkarväder! Tack till alla fantastiska passagerare i alla åldrar och många nationaliteter, som valt att besöka oss. Många aha-upplevelser, mycket skratt och spralliga barn.

Nästa gång kör vi TOMTETÅG, lördag och söndag första helgen i Advent.

Håll koll på vår Facebook samt på hemsidan i början av november, för mer information!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar