Unik stol till Den lille jernvägen

Stol av Rune Hurtig. Foto av Annika Jacobson.

Det pågår alltid stordåd i det tysta vid museijärnvägen i Munkedal. En del är extra intressant att få berätta om. Från rivningen av gamla Sohlbergs har vi räddat har räddat fem handgjorda stolar till järnvägen. Björn Jacobson, tidigare ordförande och nu arkivansvarig berättar: “Jag beställde stolarna år 1988 inför öppnandet av Munkedals nya kommunhus med placering i biblioteket. Jag var ordförande i kulturnämnden då och lät beställa dem av en snickare i Uddevalla, Rune Hurtig, en känd konsthantverkare. Han hade tidigare gjort möbler till restaurangen på Bohusläns museum och jag ville ha liknande till bibliotekets läshörna. De är röda och försedda med karm och stoppad sittdyna. De är mycket vackra och eftersom de är handgjorda är de unika och inte går att få tag i på den öppna marknaden. Vi tänker oss att använda dem i det kommande forskarrummet på Munkedals nedre, i anslutning till det nya arkivet, som vi planerar för. Vi har alltså gjort en räddningsinsats, både för järnvägen och bevarande av ett kulturarv,” avslutar Björn.