Föreningens årsmöte för 2019 genomfört.

Mötet 21 mars 2020 inställt

Plats: Munkedals Nedre

Tid: söndag 16 augusti 2020 kl. 16.30

Med hänsyn till hälsositiuationen i samhället och myndigheternas rekommendationer att undvika större samlingar beslutade styrelsen i Museiföreningen Munkedals Jernväg att ställa in det annonserade ordinarie årsmötet den 21 mars 2020.

Nu är årsmötet genomfört i god ordning. Med det justerade protokollet som grund är den nya styrelsens sammansättning https://www.munkedalsjernvag.com/foreningen/styrelse-2020-2021/