Omfattande stöd till museijärnvägen!

I dagarna har två organisationer beviljat stöd till Järnvägen, dels Kulturrådet och dels Thordénstiftelsen.

Kulturrådet

Kulturrådet har disponerat 300 miljoner kronor för att kunna stödja inställda evenemang på grund av Corona-pandemin.

Museiföreningen Munkedals Jernväg har beviljats 63 900 kr för att täcka underskottet efter de inställda tomtetågen i advent 2020.

– Vårt redovisade underskott var drygt 80 000 kronor, men vi förstår att Kulturrådet har behövt pruta på ansökningarna för att så många som möjligt ska få del av bidraget, säger föreningens ordförande Thomas Lange.

– Vi har utöver bidraget i egen regi kunnat sälja överskottsräls till kollegor i museitågsvärlden och till skrothandlare. Sammantaget räknar vi med att klara likviditeten fram till sommarsäsongen inleds. Och vi kommer att kunna amortera det banklån som Swedbank hjälpte oss med när krisen slog till i vintras. Vi är mycket tacksamma för det stödet!

Thordénstiftelsen

Vi har sökt och fått ett bidrag från Thordénstiftelsen som gäller att kunna iordningställa och anpassa en manskapsbod till miljön vid Åtorp station. Boden ska bli en fin och snygg koppling till byggnaden Saltkällan, som idag används som personalutrymme. Med den nya boden kan vi erbjuda våra arbetande medlemmar en bättre ombytes- och förvaringslokal.

– Thordénstiftelsens bidrag är mycket värdefullt, fortsätter Thomas Lange. Det innebär att en stor del av dent matarial som måste köpas in täcks av stiftelsens bidrag. Själva arbetsinsatsen utförs ideellt av aktiva och högst kompetenta medlemmar i föreningen.

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer Väst

Även från denna förening är bidrag utlovat. NAV har beviljats stöd från Vöstra Götalandsregionen att fördela bland sina medlemmar.

http://www.navivast.se/om-oss/om-nav/

– Storleken på bidraget är inte klart , men i det läge som vår förening och andra ideella aktörer befinner sig så är varje krona värdefull som tillskott.

– I sammanhanget vill styrelsen tacka våra egna medlemmar som lojalt betalat sin medlemsavgift i god tid, varvid många även passat på ett skicka med ett extra bidrag. Det värmer.