Nu skannas ritningar och dokument!

I en samverkan mellan hembygdsföreningen i Munkedal och Museiföreningen Munkedals Jernväg (MfMJ) tas nu ett krafttag för att digitalisera ett omfattande fysiskt arkiv, som de båda föreningarna disponerar.

Processen inleddes med samtal mellan föreningarnas företrädare. Vi diskuterade fram ett förteckningssystem som kan användas av både hembygdsföreningen och MfMJ. Vi fastnade för att använda Excel som ger sökmöjligheter för bägge parter.

Björn Jacobson och Jöran Sandeberg konstruerade en enkel förteckningsblankett att användas vid fotograferingen via ett vacuumbord.

Fotograferingen sker med hembygdsföreningens kamera som MfMJ får disponera vissa veckodagar.

Arbetet utförs av Jöran Sandeberg, Mikael Lindahl och Björn Jacobson.

Sedan 15 april har vi fotograferat drygt 200 ritningar/skisser. Den 12 maj påbörjade vi gamla vävritningar som är rullade och ganska stora.

När arbetet är färdigt för presentation kan vi visa upp ett unikt och spännande material. Inte minst fina ritningar på det sk Brigadloket som står på Åtorp i väntan på renovering.

Ett smakprov på ritningsskatten är en originalritning till MJ första personvagn. Precis vad vi behöver för att i en framtid kunna bygga en replik!

Detalj från ritning för personvagn Munkedals Jernväg.