Medlemsbrev 2021 – lägesrapport och kallelse till digitalt årsmöte.

MfMJ-2021-1-med-upprop

Medlemsbrevet har postats till de registrerade medlemmarna. Det finns också att läsa här. Det består av fem sidor. Bläddra med pilarna i nedre listen till vänster. Ta del av hur föreningen möter utmaningarna under Corona-pandemin. Gläds åt alla projekt som genomförs trots svårigheter och motgångar. Fundera på hur också du kan hjälpa till. Det finns uppgifter i trafiken, verkstaden, caféet, museet, arkivet med flera.