Lyckad trafikstart för Den lille jernvägen”

Ordförande Thomas Lange klipper bandet för att markera att trafiksäsongen är igång för Munkedals Jernväg.
Foto Dag Legnesjö,

Torsdag 4 juli kl 11 avgick säsongen första tidtabellslagda museitåg på Munkedals Jernväg. Det var inte utan anspänning för föreningens ideellt arbetande medlemmar: Skulle man hinna få spåret körbart i tid?

För några veckor sedan såg det nämligen ut så här på bron över Bohusbanan:

Foto: Thomas Lange.

Den kraftiga värmen hade skapat en “solkurva” mitt på bron. En solkurva är en utknäckning (krökning) av järnvägsräls på grund av utvidgning vid värme. En sidoavvikelse större än 25 millimeter definieras som en solkurva. På bilden kan man lätt se att sidoavvikelsen är långt större än så.

Men banchefen och hans medarbetare löste uppgiften. “Är det trafikstart så är det”!