Räddningstjänsten har övat på “Den lille jernvägen”

Akut omhändertagande av fingerad skadad. Foto: Jöran Sandeberg


Räddningstjänsten i Munkedal och Museiföreningen Munkedals Jernväg har genomfört fyra övningstillfällen.  Räddningstjänsten ville öva flera gånger så att samtliga berörda skulle få delta. Museiföreningen tillhandahöll lok och vagn samt förare o bromsare. INGA resenärer var inblandade! De som spelade skadade var statister.

Räddningstjänsten hade planerat en större övning med enheter från flera kommuner. Övningen innefattade en fingerad ”olycka” på järnvägen ca. 500 meter från den plats där landsvägen når Munkedals hamn. Övningen var i första hand inriktad på ambulansen men det förekom även andra räddningsfordon, däribland en fyrhjuling för att ta sig fram längs banvallen. Övningarna inleddes sen eftermiddag och fortsatte en bit in på kvällen. Övningarna utgick från Munkedals hamn och en bit upp på banan.

Övningsdagarna var måndag  2 sept, tisdag 3 sept, måndag 9 sept, tisdag 10 sept 2019.

Foto: Jöran Sandeberg.
: Jöran Sandeberg,